JF-Legatet – 5.000 kr.

I JF ønsker vi at give lidt igen til vores kære medlemmer samt støtte op om en god sag. Derfor har vi indført JF-Legatet til støtte for udveksling eller praktikophold i udlandet. I bestyrelsen kender vi selv til at skulle lægge det økonomiske puslespil i forbindelse med et udlandsophold, hvorfor vi udlodder et rejselegat på 5.000 kr. til at forsøde tilværelsen lidt i forfølgelsen af spædende internationale erfaringer.

VILKÅR:

– Der et krav for at ansøge, at du er medlem af Juridisk Finansklub, og at du er optaget til udveksling eller praktik i efterårssemestret 2024.

– Vi trækker lod blandt kvalificerede ansøgere og beder om endelig dokumentation for optagelse inden udbetaling af legatet til august. Nuværende medlemmer af JF’s bestyrelse kan ikke ansøge om legatet.

– Legatet er for dig skattefrit, idet du skal opfylde betingelserne i Ligningsloven § 7 K om rejselegater. Vi skal derfor efter hjemkomst bede om dokumentation for gennemførelse af studierejsen samt afholdte udgifter på min. 5.000 kr. af hensyn til vores forpligtelser over for skattemyndighederne.

SÅDAN ANSØGER DU:

Indsend til legat@juridiskfinansklub.dk en kort ansøgning, hvori du fortæller, hvor du skal hen, vedlagt dokumentation herfor i form af et betinget optagelsesbrev eller praktikkontrakt. (Ved indsendelse af ansøgning accepterer du tilknyttede vilkår).

ANSØGNINGSFRIST:

Den 7. juni 2024