Juridisk Finansklub er en formueretlig studenterforening, der er tilknyttet Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Vi afholder workshops, foredrag, paneler og virksomhedsbesøg som giver studerende en bedre forståelse for finansieringsretten, M&A samt kapitalmarkeds-, børs-, selskabs- og bankretten. Juridisk Finansklub introducerer også vores medlemmer til regnskab og corporate finance som forberedelse til en karriere i advokatkontorernes finansafdelinger og bankernes juridiske afdelinger.

Derudover afholder vi jævnligt netværksarrangementer, hvor vores medlemmer har muligheden for at skabe værdifulde relationer i uformelle rammer.

Juridisk Finansklub er for dig, som er optaget af spændingsfeltet mellem jura og finansiering.

Meld dig ind

Bestyrelsen

Bestyrelsen er Juridisk Finansklubs daglige og øverste ledelse. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, på vores årlige generalforsamling i september eller oktober. Bestyrelsen består af en formand, næstformand og kasserer samt op til 12 bestyrelsesmedlemmer i øvrigt. Bestyrelsen konstituerer sig internt på forskellige daglige arbejdsområder. Nedenfor ses en oversigt over den nuværende bestyrelse med angivelse af ansvarsområder og kontaktinformation.

Sean Rask Crawford

Bestyrelsesformand

src@juridiskfinansklub.dk

Amanda Qazo

Næstformand

amq@juridiskfinansklub.dk

Caroline Wiese

Kasserer

caw@juridiskfinansklub.dk

Sara Ali

Ansvarlig for virksomhedsbesøg

salr@juridiskfinansklub.dk

Herbert Siegmar Kepka

Medlemsansvarlig og ansvarlig for virksomhedsbesøg

hsk@juridiskfinansklub.dk

Karoline Marcher Juhl

Medlemsansvarlig og ansvarlig for virksomhedsbesøg

kmj@juridiskfinansklub.dk

Nicolai El-Nahhas

Ansvarlig for virksomhedsbesøg og cases

nen@juridiskfinansklub.dk

Jacob Dalsgaard

Ansvarlig for virksomhedsbesøg og podcast

jda@juridiskfinansklub.dk

Victor Wyszomirski

Ansvarlig for virksomhedsbesøg, SoMe og markedsføring

vwy@juridiskfinansklub.dk

Anton H. Skyum

Ansvarlig for SoMe og markedsføring

ahs@juridiskfinansklub.dk

Clara Dicte Alsbirk

Ansvarlig for SoMe og markedsføring

cda@juridiskfinansklub.dk

Malte Prip Nikolaisen

Sponsoransvarlig og ansvarlig for cases

mpn@juridiskfinansklub.dk

Maria Lauritzen

Ansvarlig for cases og podcast

mla@juridiskfinansklub.dk

Carl Hendriksen

Ansvarlig for cases

ckh@juridiskfinansklub.dk

Kirstine Brink Mylin

Sponsoransvarlig

kbm@juridiskfinansklub.dk

Udvalgsmedlemmer

I medfør af vedtægternes § 35 er der i det nuværende bestyrelsesår nedsat et stående udvalg til at bistå bestyrelsen i foreningsarbejdet. Udvalget skal være med til at udvikle nye initiativer og varetage arbejdsopgaver i foreningen sammen med bestyrelsen. Udvalgsmedlemmerne er ligesom foreningens bestyrelse opdelt i interne ansvarsområder. Nedenfor ses en oversigt over de nuværende udvalgsmedlemmer med angivelse af ansvarsområder og kontaktinformation.

Clara Olesen

Udvalgsmedlem

cso@juridiskfinansklub.dk

Christian Granzow

Udvalgsmedlem

csg@juridiskfinansklub.dk

Mads Helligsøe

Udvalgsmedlem

mhe@juridiskfinansklub.dk

Yama Azizi

Udvalgsmedlem

yma@juridiskfinansklub.dk

Talha Gül

Udvalgsmedlem

ttg@juridiskfinansklub.dk

William Schmidt

Udvalgsmedlem

wsh@juridiskfinansklub.dk

Vedtægter

Se vedtægter